top of page

Повідаю, друзі, я правду святу вам,

життям так далось:

люблю я Городню свою, як і Тувім

любив свою Лодзь.

Єврей — український поет.

В цім феномені

не бачу я див.

Чернігівський край мій...

То він вже давно мене

таким народив.

Як хлопчиком був — на корі, на берéзі я

читав письмена.

У лісі між крон полонила поезія —

небес таїна.

Весь рід мій прожив на землі України

більш тисячі літ.

Пройшов тут і я і шляхи, і стежини,

тут кров моя й піт.

Це ряст ще б топтати...

Бодай лиш не згинці — на повний хай зріст!

Поміж іудеями та українцями я начебто міст...

Відгуки на попередні книги поезій Абрама Кацнельсона:

книгу вибраної лірики «Троянди на снігу» (Київ, 1993) «Поклик висоти» (Лос-Анджелес, 1996),

«В німбі сивини» (Лос-Анджелес, 1998).

 

З ЛИСТІВ ДО ПОЕТА

 

Олесь ГОНЧАР (Київ, 27.10.1993)

Перечитуючи Вашу книгу вибраної лірики, з приємністю переконуюсь: це писав Майстер.

 

Дмитро ПАЛАМАРЧУК (Ірпінь, 18.05.1994)

«Вже кілька днів, як дістав Вашу чудову книжку «Троянди на снігу». Прочитав із захопленням, і все Ваше жит­­тя постало перед очима. Давній шанувальник Вашої музи, тепер я ще полюбив Вас і як добру людину. Вся книжка — свідчення справжнього гуманізму і щедрого таланту. Ко­жен рядок, строфа, вірш позначені мудрою скромністю і майстерністю справжнього поета.

Всім Вашим віршам вла­­стива рідкісна природність в них, як і в поезіях М. Рильського, добре знати справжню мудрість, вірш щирий, плине легко й вільно...

 

Проф. Іван КОШЕЛІВЕЦЬ (Мюнхен, 21.07.1994)

Обоє ми з дружиною Еммою Андієвською вдячні за прегарну збірку поезій. Я давно знаю й ціную Вашу поезію.

Приваблює в ній бездоганно чиста лексика, а перед­усім — шляхетний ліризм. Лірика в найчистішому розу­мінні цього слова...

 

Петро ОСАДЧУК (Київ, 11.11.1996)

Прочитав Вашу поетичну книжку «Поклик висоти» — і таке відчуття, що зустрівся з Вами... Книжка, видана в Лос-Анджелесі, наскрізь українська. У віршах живуть Ва­ша інтонація, задумливий голос, оте Ваше неповторне вмін­ня говорити точно і предметно — про своє, але воно стосується всіх, про всезагальне, а насправді глибоко особисте, зболене й пережите. У відгранених, лапі­дарних строфах я впізнаю Вашу манеру поетичного ви­слову і водночас знаходжу нові грані, свіже бачення сві­ту й но­ве самоусвідомлення. У Вашій книжці є поетичні перли­ни, що будуть, сподіваюсь, передруковуватись в Україні, житимуть серед шанувальників українського поетичного слова.

 

Проф. Леонід РУДНИЦЬКИЙ (Філадельфія, І4.01.1997)

Сердечно дякую за Ваш «Поклик висоти». Ця збірка мене справді зворушила. У ній так багато правдивої любові до України і всього українського. Мабуть, найкраще її оцінити словами мислителя XVIII століття Й.Вінкельмана — «шляхетна простота і тиха велич».

 

Богдан БОЙЧУК (Нью-Йорк, 06.04.1997)

Збірка «Поклик висоти» сподобалась мені своєю врі­вноваженою зрілістю; крім того, життєвий досвід приніс чи, радше, посилив вимір інтроспективного вглиблення. Спо­добались чотирирядкові мініатюри (як-от, «Погоже сві­тання» та ін.). Вхопили мене за серце такі поезії: «Пам’яті матері», «Старечі літа», «Де щастя, що і тут, за океаном» (дуже добрий вірш!), «Все нові і нові занотовую враження», «Діди»...

 

Марта ТАРНАВСЬКА (Філадельфія, 14.11.1998)

Велику Ви зробили несподіванку, надіславши Вашу збірку «В німбі сивини». Хоч яка я зайнята цими днями, не могла втриматися; прочитала Вашу збірочку від першого і до останнього вірша. Зворушили Ви мене до сліз — давно вже не плакала, читаючи поезії. Ця Ваша схильність до сповіді, Ваше справжнє тепло до людини, актуальні публіцистичні нотки, висловлені в такій майстерній поетичній формі, прекрасною мовою, із чудовими, такими рідкісними тепер, дактилічними римами...

 

Яр СЛАВУТИЧ (Канада, Едмонтон, 19.12.1998)

Ваша збірочка «В німбі сивини» засвідчує, що Ваш великий талант неви­черпний. Та й багато поезій із Вашої творчості увійшли в скарбницю Слова.

 

Проф. Петро ОДАРЧЕНКО (США, Токома Парк, 22.03.1999)

Дякую за Вашу дуже цікаву книжечку поезій «В нім­бі сивини». Із задоволенням прочитав її. Ваші поезії надзвичайно гарні, вони перейняті щирістю, сердечністю, лю­бов’ю до України, до рідної Чернігівщини.

bottom of page