Лірика

ISBN 966-523-170-7

ВІД АВТОРА

У цій книзі відібрані вірші з моїх численних збірок поезій. Це те, що лишаю читачам. Я писав і друкував поеми й навіть віршовану по­вість, але лірику вважаю своїм панівним жанром, — саме її й містить ця відповідальна для мене книга. Щоправда, в ній подано й два невеличких фрагменти з поеми «Молодший син» і віршованої повісті «По­лум’я життя».Для мене лірика — монологи моєї душі, які стають своєрідними діалогами, коли відгукується душа читача... Не розрізняю лірики інтимної і так званої громадянської, головне — людяність. Доля дарувала мені довге життя в часі й просторі. 80 років прожив я в Україні, після чого — вісім ро­ків у США. В моїй творчості переважно — рідна Ук­раї­на, якою живу і в Америці. Щасливий, що змалку полюбив українську мо­ву — одну з наймузичніших мов світу. Змалку полюбив і віршовану мову. Чарівним її особливостям при­свячені мої багаторічні віршознавчі студії. Тут лише коротко скажу, що сугестивно-емоційна мова поезії буває не тільки оснащена художніми тропами, ритмом, римами, загостреною інтонаційністю, а є струк­турною, лапідарною — вона не терпить хаотичності й зайвини.

Максим Рильський казав, що я «природжений мі­ніатюрист». Переважна більшість моїх віршів і справ­ді є короткими. Особливо чимало у мене кількарядкових мініатюр. Значна частина їх, відокремлена в роз­­ділі «Мій лапідарій», подається в кінці книги.

Книжкові видання

 

Збірки поезій, видані в Києві - КРАПЛІ СОНЦЯ (1935), ДОСТИГАЮТЬ ПЛОДИ (1938), РЯСТ (1940), ПЕРЕДНІЙ КРАЙ (1947), В ІМ'Я ЖИТТЯ (1953), ПОГОЖІ ДНІ (1956), ВИБРАНЕ (1958), З ТОБОЮ ПОРУЧ (1959), РАКЕТИ Й СОЛОВ'Ї (1960), ПОСЕРЕД БУРІ (1963), ЛІТА МОЇ (1964), ПОЕЗІЇ (1967), БУРШТИН (1969), АТОМИ ДУШІ (1974), СТРУМ (1975), ПІСНЯ ЄДНОСТІ (1978), ОСІННЄ ГРОНО (1979), МОНОЛОГИ (1981), СПАЛАХИ (1981), ВІДЧУТТЯ ОРБІТИ (1983), ВИБРАНЕ (1983), З ЄВРЕЙСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (1983) ОЧИМА ПАМ'ЯТІ (1986), ЗАПОВІТНЕ (1988), ЛІРИЧНА МОЗАЇКА (1989), НА ВЕЧІРНЬОМУ ПРУЗІ (1992), ТРОЯНДИ НА СНІГУ (1993), ЛІРИКА (2002)

 

Видані в Лос-Анджелесі - ПОКЛИК ВИСОТИ (1996), В НІМБІ СИВИНИ (1998), ВІРШІ ПРО ТЕБЕ (2001), З ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ЗОШИТА (2003).

 

Видані в Москві російською мовою - ДЕРЕВО СВОБОДЫ (1960), ВЕРНОСТЬ (1973), БАЛЛАДА О СТРУНАХ (1983)

 

Книги з теорії і критики поезії, видані в Києві - КРАСА І СИЛА ВІРШОВАНОГО СЛОВА (1964), ПРАВДИВА ІСКРА ПРОМЕТЕЯ (1968), ПРО ПОЕЗІЮ І ПОЕТІВ (1972),

ЛЮБОВ МОЯ - ПОЕЗІЯ (1967), ПРО ПОЕЗІЮ (1977).